Wat is tegenwoordig webdesign?

Webdesign is een gebied dat in de loop der tijd zijn activiteit heeft kunnen uitbreiden en vooral complexer geworden is. Nieuwe vormen van design zijn in opkomst: digitaal, hybride en servicedesign. De tools zijn geëvolueerd en hebben de ontwerptechnieken en heel wat beroepen letterlijk getransformeerd. Verder zorgden CMS en tutorials voor een democratisering van het webontwerp door de interfaces te standaardiseren.

Wat is tegenwoordig webdesign?

Door een beroep te doen op de expertise van Benoît Drouillat, een gecertificeerd UX/UI-designer, leert deze MOOC ons dat interfaceontwerp, voor alle activiteiten, nu heel wat zeer specifieke uitdagingen omvat. In het verleden was de webdesigner een generalist en veelzijdig interfaceontwerper. Voortaan is elk van deze functies omgevormd tot een team dat bestaat uit verschillende functies die tot op de dag van vandaag moeilijk te definiëren zijn, waaronder die van UX/UI-designer.
Daarom heeft Benoît Drouillat de vereniging “Interactive Design” opgericht, zodat deze nieuwe beroepen eindelijk uit de schaduw kunnen treden en een duidelijke definitie krijgen voor hun activiteiten en doel.
Dit brengt ons ertoe de UX/UI-designer te definiëren als degene die, vanuit functioneel en esthetisch oogpunt, de best mogelijke ervaring biedt aan de gebruikers. In tegenstelling tot een gewone webdesigner die, volgens Benoît Drouillat, “de ontwerper van het web” is, is de UX/UI-designer preciezer en vooral meer gericht “op de gebruiker”. Hij verdiept zich in de behoeften en verwachtingen van de gebruikers.

Binnen de teams variëren de werkwijzen. Volgens Benoît Drouillat zijn de zogenaamde ‘agile’ methodes niet echt geschikt voor digitale projecten omdat, zoals bij alle processen, de ene fase langer kan duren dan de andere. Daarom organiseren steeds meer teams zich rond één en dezelfde functionaliteit om de problemen die zich bij deze methodes kunnen voordoen, het hoofd te kunnen bieden. Bovendien blijft de creativiteit beperkt door de richtlijnen van het besturingssysteem, door het werkterrein van de klant en door de verwevenheid van het web met sociale netwerken.
Om het project van een klant goed en tijdig uit te voeren, is coördinatie binnen het team essentieel. Gezien de overvloed aan informatie waarmee teams geconfronteerd worden, ontwerpen en gebruiken UX/UI-designers daarom samenvattende, ergonomische en soms zelfs interactieve tools en deliverables: Moodboard, boomstructuur, gebruiksscenario’s, functionele specificaties, prototype, enz. Dankzij hen zal iedereen die bij het project betrokken is, inclusief de klant, een gemeenschappelijke visie en doelstelling ontwikkelen. Hoewel elk lid een welomschreven job en opdrachten heeft, is het van belang dat iedereen dezelfde basiskennis heeft, om te weten wat mogelijk is en wat niet.
Tot op vandaag draait het bij webdesign vooral om samenwerking en de voortdurende vernieuwing van kennis zodat de geleverde diensten van optimale kwaliteit zijn.

GEANNOTEERDE BIBLIOGRAFIE  – NASLAGWERKEN

DROUILLAT Benoît, Le design interactif : du web design aux objets connectés, DUNOD, 2016 (Hors collection).
In zijn werk geeft Benoît Drouillat ons een compleet overzicht rond interactief design. In het eerste deel laat hij ons het theoretische aspect ontdekken door alle definities en uitdagingen van een “User Centric” ontwerpbenadering op een rijtje te zetten. Vervolgens, in het tweede deel, presenteert hij de beste werkwijzen om de projecten uit te voeren. Van de ontdekkingsfase tot de prototyping.

De informatie in dit boek vormt de perfecte aanvulling op het thema dat in deze MOOC aan bod komt. Toch hanteert de auteur een discours en een woordenschat die te technisch zijn voor beginners. Het boek is dan ook meer geschikt voor professionals die hun kennis willen vernieuwen en/of verdiepen. 

LALLEMAND Carine en GRONIER Guillaume, Méthodes de design UX : 30 méthodes fondamentales pour concevoir des expériences optimales, 2de druk, EYROLLES, 2018 (Design web).
Deze tweede editie zet in 30 fiches de werkwijze van UX-design op een rijtje, waarbij de theorie op elk punt behandeld wordt en de praktijk gedetailleerd wordt aan de hand van klassieke en meer originele methodes, ondersteund door een veelheid aan voorbeelden. We leren hoe we onze “user centric” geest kunnen ontwikkelen door ergonomische producten en diensten te ontwerpen die voldoen aan de bruikbaarheidsbehoeften van de gebruikers.

De rijkdom van de informatie, de voorbeelden en de presentatie van de fiches maken dit tot een zeer compleet werk aangepast aan elk publiek. De omvang van ongeveer 700 bladzijden zou echter meer dan één iemand kunnen ontmoedigen.
MAZIER Didier, UI-UX Les bases du prototypage web et apps. Concevoir avec les utilisateurs, ENI, 2018.
Zoals de titel van dit boek benadrukt, leert Didier Mazier ons om stap voor stap de ideeën van een project te materialiseren en te testen door de realisatie van zijn prototyping, met behulp van een set van deliverables, zoals persona’s, wireframes, enz.

Dit boek is interessant om de ontwerpmethodes die we gebruiken uit te diepen en meer in het bijzonder voor de realisatie van de deliverables, aangezien de auteur ons veel details en tools voor hun uitwerking aanreikt. 

NOGIER Jean François, LECLERC Jules en BOUILLOT Thierry, Ergonomie des interfaces, 5de druk, DUNOD, 2013.
In deze 5de editie reiken Jean-François Nogier, Jules Leclerc en Thierry Bouillot ons een werk aan dat vergelijkbaar is met dat van Benoît Drouillat, aangezien het handelt over het belang van het nut en de bruikbaarheid van interfaces. In dit boek gaan we stap voor stap en in detail in op de verschillende stadia van UX interface design.

In tegenstelling tot het boek van Benoît Drouillat, ontleedt dit werk alle elementen waaruit een webproject opgebouwd is en legt het ons dit op een heldere manier uit. Door te steunen op een groot aantal concrete voorbeelden, vergezeld van visuals en een casestudy aan het einde van elk deel, zal de lezer in staat zijn om de inhoud snel en gemakkelijk te begrijpen. Dit boek is dan ook bedoeld voor een zeer breed publiek.

VISONNEAU Antoine, Stratégies de design UX, 1ste druk, EYROLLES, 2017.
Een boek dat ons aan de hand van vele ontwerptechnieken en -methodes, zoals design thinking, agile method, lean of print design, leert hoe we een strategische “user centric” geest kunnen ontwikkelen om de best mogelijke gebruikerservaring te bieden.
Rijk aan illustraties en beoordelingsfiches die de essentiële elementen aanreiken om te onthouden, biedt dit boek alle soorten lezers een plezierige leeservaring die gemakkelijk te begrijpen en te onthouden is.

TIJDSCHRIFTEN & ARTIKELS

BEUDON Nicolas, « Le vocabulaire du design thinking », I2D – Information, données & documents 54 (1), 2017, p. 32.Online: https://doi.org/10.3917/i2d.171.0032.
In de vorm van een klein lexicon geeft dit artikel een opsomming van de belangrijkste termen die in design thinking gebruikt worden. Zij helpen om bepaalde definities te verduidelijken en de kennis over het ontwerpproces te verdiepen.

GRONIER Guillaume, « Méthodes de design UX et démarche qualité appliquées aux bibliothèques universitaires », I2D – Information, données & documents 54 (1), 2017, p. 46.Online: https://doi.org/10.3917/i2d.171.0046.
Guillaume Gronier presenteert twee processen die regelmatig in UX-design gebruikt worden om de verwachtingen en behoeften van gebruikers te identificeren. Aan de hand van de case van de Saulcy-universiteitsbibliotheek in Metz laat hij zien hoe de gebruikerservaring in een openbare dienst verbeterd kan worden door gebruik te maken van het “design thinking”-proces. Hij zal dit illustreren door de behoeften en verwachtingen van gebruikers te presenteren aan de hand van een persona en een user journey.
Dit is een zeer interessant artikel om op basis van een concrete case, design thinking meer in detail te begrijpen en om zich meer bewust te worden van de reikwijdte die UX-design kan hebben in de wereld van vandaag.

LAIMAY Carole, « À quoi sert le design UX ? », I2D – Information, données & documents 54 (1), 2017, p. 34. Online: https://doi.org/10.3917/i2d.171.0034.
Na haar studies en eerdere ervaringen kan Carole Laimay aangestipt worden als expert in UX-design. In haar artikel geeft ze een duidelijke definitie van wat UX-design is en waarom de gebruikerservaring een belangrijk en essentieel punt is bij het gebruik of de aankoop van een product of dienst.
UX-design is complex om te definiëren. Daarom is deze lezing bijzonder interessant. Met eenvoudige termen en betrouwbare bronnen, biedt Carole Laimay ons een artikel dat een eenvoudige, duidelijke en relevante definitie van UX-design geeft.

MICHEL Christine en TROGNOT Guillemette, « L’expérience utilisateur au cœur de la stratégie », I2D – Information, données & documents 53 (4), 2015, p. 40.
 Online: https://doi.org/10.3917/i2d.154.0040.
Aan de hand van de case van de Marie Curie-bibliotheek aan de Insa de Lyon tonen de auteurs ons dat de gebruikerservaring een complex element is dat op geen enkele manier verwaarloosd mag worden en in het middelpunt van elke strategie moet staan. Als bewijs heeft de Marie Curie-bibliotheek, door zich meer te richten op UX-methodes, een duidelijke verbetering gezien in de bezoekersaantallen en in de werkwijze van de werknemers.
In dit artikel wordt gewezen op de impact die UX-design kan hebben op de strategie van een bedrijf en dat een gebrek aan studie over dit onderwerp veel ongemak kan veroorzaken.

PAILLARE Joris, « La méthode du tri par cartes pour concevoir un site web », I2D – Information, données & documents 54 (1), 2017, p. 62. Online: https://doi.org/10.3917/i2d.171.0062.
In dit artikel legt Joris Paillare van A tot Z uit wat de “card sorting” methode precies is en hoe deze te implementeren om een kwaliteitsvolle informatie-architectuur te ontwerpen, aangezien dit een essentiële deliverable is bij de realisatie van een project. Deze methode is welbekend bij ontwerpbureaus en UX-designers, maar blijft op zijn zachtst gezegd complex en inconsistent.
Deze digitale projectmanager geeft ons een echte cursus over deze methode, met uitleg en een begrijpelijke woordenschat.

WEBSITES

BEATRIX, Inès. Podcast. Les voix du design thinking, s. d. https://lesvoixdudesignthinking.com/.
Inès Béatrix is een innovatieconsultant die podcasts maakt op haar website “Les voix du design thinking”. Door een groot aantal innovatieprofessionals te interviewen, deelt ze hun knowhow met ons.
Dankzij haar kunnen wij onze best practices ontwikkelen en kwaliteitsvolle projecten uitvoeren.

CHILKA. Informationnel. Newflux, s. d. https://newflux.fr/.
Deze website, gemaakt door ene Chilka, stelt ons in staat voortdurend op de hoogte te blijven van het nieuws op het gebied van UX/UI-design d.m.v. verschillende multimediadocumenten opgesteld door vakkenners.
Zo kunnen we de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van interface-design leren kennen en meer vertrouwd raken met design thinking en de digitale transitie van bedrijven.

GALLEN, Laurent. Chaîne Youtube. LG Design UX UI, 2019, s. d. https://www.youtube.com/channel/UC49vld2nRDCkrrkaf3beS-w/featured.
Laurent Gallen is een designspecialist die zijn kennis met ons deelt op zijn YouTube kanaal “LG Design UX UI”. Deze expert in UX/UI laat ons met passie en professionalisme kennismaken met het uitgebreide gebied van design en met het belang van de gebruikerservaring.
Dankzij de korte duur en de begrijpelijke woordenschat biedt het videoformaat dat deze professional gebruikt, een breed publiek een nieuwe manier om UX/UI-design te ontdekken.

ONBEKEND. Bron. Ergolab ergonomie web & logiciel, s. d. https://www.ergolab.net.
Ergolab is een concentraat van essentiële bronnen voor iedereen die geïnteresseerd is in interactief design. Met een gevarieerde inhoud (artikels, boeken, links, notities, enz.) maakt deze site ons bewust van de kwaliteit van de interactie tussen mens en computer, door ons te leren hoe we interfaces kunnen ontwerpen die blijk geven van bruikbaarheid.
Compleet in alle opzichten. Deze site is uiterst interessant en houdt een gemakkelijk te begrijpen discours.
ONBEKEND. Bron. UX Myths, s. d. https://uxmyths.com/.
Deze Engelstalige site geeft een overzicht van een groot aantal fiches, opgesteld door professionals, die aan de hand van verschillende bewijzen aantonen welke misvattingen bestaan over UX-design.
Uitstekende site om iemands kennis te testen en een einde te maken aan mythes en opmerkingen.

Références bibliographiques

  • Mooc geschreven door Pauline Thelliez, Master 1 student, DGDI aan de Polytechnische Universiteit van Hauts-de-France, als onderdeel van de cursus Media Cultuur van Clarisse Bardiot.

Alle teksten van de onderzoeksnotitieboeken worden gepubliceerd door de blog van laboratorium De Visu op de site hypothèses : Open édition en sciences humaines et sociales.