Interreg France-Wallonie-Vlaanderen

Interreg is een belangrijk instrument van de Europese Unie om grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten financieel te steunen. Het Europees territoriaal samenwerkingsprogramma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen spruit voort uit de wil om economische en sociale uitwisseling tussen vier grensgebieden in de hand te werken: Vlaanderen en Wallonië in België, Hauts-de-France en Grand-Est in Frankrijk.

170 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werd toegekend aan het programma dat projecten steunt die beantwoorden aan de vier samenwerkingsthema’s: onderzoek en innovatie, concurrentievermogen van de KMO’s, bescherming en valorisatie van het milieu en sociale inclusie. De projectenportefeuille is een nieuw en vernieuwend instrument waarmee verschillende projecten kunnen worden samengebracht rond een gezamenlijke ontwikkelingsdoelstelling ten dienste van het grondgebied, de ondernemingen en de werkgelegenheid.

Voor de periode 2014-2020 werden in het samenwerkingsprogramma vier prioriteiten vastgesteld. Deze samenwerkingsthema’s zijn hieronder terug te vinden en worden onderverdeeld in programmadoelstellingen. Daarnaast worden enkele voorbeelden van acties gegeven.

PRIORITEIT 1 – Verbeteren en ondersteunen van de grensoverschrijdende samenwerking op het vlak van onderzoek en innovatie

Programmadoelstelling 1: Versterken van het onderzoek en de innovatie van de grensoverschrijdende zone in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit
Programmadoelstelling 2: Grotere overdracht en verspreiding van goede praktijken in de strategische sectoren en de sectoren met een sterke complementariteit in de grensoverschrijdende zone

PRIORITEIT 2 – Versterken van het grensoverschrijdende concurrentievermogen van de kmo’s

Programmadoelstelling 3: Gezamenlijk voorzieningen creëren, valoriseren en met elkaar delen om de kmo’s te ontwikkelen en te begeleiden bij het zoeken naar toegang tot de markten

PRIORITEIT 3 – Beschermen en valoriseren van het milieu door een geïntegreerd beheer van grensoverschrijdende hulpbronnen

Programmadoelstelling 4: Op creatieve, innoverende en duurzame wijze het grensoverschrijdend gebied valoriseren en ontwikkelen via toerisme
Programmadoelstelling 5: Ontwikkelen van het geïntegreerde en duurzame beheer van de natuurlijke hulpbronnen en van de grensoverschrijdende ecosystemen
Programmadoelstelling 6: Anticiperen op en beheren van de natuurlijke, technologische en industriële risico’s en van de noodsituaties

PRIORITEIT 4 – Bevorderen van de samenhang en de gemeenschappelijke identiteit in de grensregio’s

Programmadoelstelling 7: Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op gezondheidsvlak
Programmadoelstelling 8: Versterken en bestendigen van de grensoverschrijdende netwerking en van het grensoverschrijdend dienstenaanbod voor de bevolking op sociaal vlak
Programmadoelstelling 9: Bevorderen van de werkgelegenheid en de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit en integreren van de arbeidsmarkten