Blogpost | Ideeënvorming en creativiteit binnen Crossborder Living Labs

In de ideeën fase wordt voorgesteld om te concentreren op het genereren van ideeën om verder te gaan dan de voor de hand liggende oplossingen voor het probleem of om blokkades te overwinnen. Het is op dit punt dat de begeleider voor creativiteit zal zorgen: de interactie tussen rationaliteit en verbeelding om nieuwe ideeën te produceren.

Er bestaan tal van technieken om creativiteit op gang te brengen, van het klassiek (maar niettemin doeltreffende) brainstormen tot mind mapping, in stukjes breken … via het opstellen van gepersonaliseerde protocollen die kunnen worden aangepast aan bijvoorbeeld creatief denken over de oplossing voor methodologische problemen. De activering van creativiteit gaat meestal gepaard met groepssessies, waarbij verschillende belanghebbenden worden samengebracht:eindgebruikers, vakspecialisten en technologie-experten.

Bij C2L3Play spreken we over pragmatische creativiteit: elke ideeën-/creativiteitssessie wordt zorgvuldig georkestreerd om ervoor te zorgen dat de resultaten inspirerend en bruikbaar zijn.

De uitkomst van een idee sessie blijft een mysterie tot het einde van de activiteit. De begeleider, die de rol van facilitator op zich zal nemen, heeft een essentiële rol te vervullen, met name bij de voorbereiding en de dynamisering van de sessie.

In het project “La fabrique du Collectif” van Nathalie Cimino lag de nadruk op de vraag hoe een technologie een meerwaarde kan betekenen voor het publiek en kan bijdragen tot een vloeiende ervaring.

 

reth!ink – Natalie Cimino

 

Belanghebbenden betrekken

Dit is een van de specifieke kenmerken van onze Living Lab-filosofie: de eindgebruikers en meer in het algemeen de belanghebbenden van een project bij het hele innovatieproces betrekken.

Dit begint met de inspiratiefase, bij gesprekken, interviews, observaties of tijdens collectieve workshops om behoeften of gebruik te verkennen.

Het belang van convergentie en besluitvorming

Om dit deel van het proces zinvol te laten zijn is het van essentieel belang het convergentie moment te doorlopen. Tijdens de ideevorming kunnen meerdere ideeën, oplossingen en mogelijkheden naar voren komen. Aan het einde van een idee sessie komt het moment om keuzes te maken. Dit is wat wij convergentie noemen: je richten op een of andere oplossing zodat je vervolgens dieper kunt graven en alles concreter en pragmatischer kunt maken. Dit is het moment om de pros en cons af te wegen en, met of zonder de deelnemers, te beslissen over de keuzes die het meest geschikt lijken.

Ongeacht de wijze waarop deze fase wordt uitgevoerd is het absoluut noodzakelijk te bepalen wat het te leveren product, het concrete resultaat, zal zijn. Deze deliverable kan zeer verschillend van aard zijn: specificaties,blokschema’s, pseudocode, maar ook gebruikers paden, lijsten van functies, gebruiksscenario’s, enz.

Crossborder Living Labs - Witboek

C2L3Play (Cross Border Living Labs) is HET Living Lab in de grensoverschrijdende regio Hauts-de-France/Wallonië/Vlaanderen voor de sector van de “Industries Culturelles et Créatives’ (de culturele en creatieve industrieën) (ICC). Het doel is om de CCI-sector economisch te “boosten’ door product- en/of marktexpertise aan te bieden door middel van prototypes of technologische bouwstenen die gevaloriseerd kunnen worden door derde bedrijven/industrieën.

Met het C2L3Play-witboek kunt u in dit avontuur duiken, dat van individuen die samen op een gemeenschappelijke reis over regionale grenzen beginnen.