Blogpost | Een solide basis om projectleiders te ondersteunen: Design Thinking

De eerste inspiratie voor C2L3Play zal Design Thinking zijn: een innovatieve managementmethode ontwikkeld aan de Stanford University in de Verenigde Staten in de jaren 1980 door Rolf Faste en later gestimuleerd door David Kelley en Tim Brown via het agentschap IDEO. In Tegenstelling tot analytisch denken is design thinking eerder een geheel van in elkaar overgaande ruimtes dan een lineair proces met een begin en een einde.

Deze manier van denken stelt ons in staat om een innovatieve oplossing te bieden voor een bepaald probleem dat aan deze drie fundamentele principes voldoet:

  1. de wenselijkheid (van de markt en/of de spelers);
  2. de technische en organisatorische haalbaarheid;
  3. de economische levensvatbaarheid.

Om kwaliteitsondersteuning te implementeren was een methodologie nodig die flexibel, maar ook consistent en robuust was. Werken aan de drieaspecten rond wenselijkheid (vooral met betrekking tot de ervaring van gebruikers, kunstenaars en eindgebruikers), haalbaarheid (mettussenkomst van technische/technologische experten, maar ook buiten het technische kader met een organisatorische, logische en pragmatische aanpak) en duurzaamheid (om de duurzaamheid van de ervaring te waarborgen) was van fundamenteel belang.

Naast deze drie dimensies waren nog drie andere principes van Design Thinking belangrijk voor de ondersteuning van C2L3Play-projecten:

  1. gebruikers in het middelpunt van het innovatie/creatieproces plaatsen;
  2. gebruikers actief en concreet bij het hele proces betrekken;
  3. vooruit gaan in kleine stappen, met vallen en opstaan, om de geschiktheid van elke iteratie te valideren door deze met de betrokken actoren tevalideren.

Design thinking is een krachtige methodologische basis, een gids om niet te verdwalen, een kaart om de weg te vinden, maar het is slechts de bronvan onze Living Lab-methodologie.

Deze methodologie, belichaamd in wat wij de “double diamond” noemen, is wat eigenlijk werkelijk de kern vanonze processen is.

De double diamond

In alle creatieve processen worden een aantal mogelijke ideeën gecreëerd (“divergent denken”) alvorens te worden verfijnd en gereduceerd tot het beste idee (“convergent denken”). Dit basisproces kan worden voorgesteld door een ruit.

In de Living Lab-methodologie van de ‘double diamond’ komt deze “divergentie – convergentie” dynamiek twee keer voor: eenmaal om de probleemstelling te bevestigen en eenmaal om de oplossing te creëren. Het creatieve proces is iteratief om te ontdekken welke ideeën het beste zijn: ideeën worden verschillende keren ontwikkeld, getest en verfijnd totdat een verstandige keuze is gemaakt.

Crossborder Living Labs - Witboek

C2L3Play (Cross Border Living Labs) is HET Living Lab in de grensoverschrijdende regio Hauts-de-France/Wallonië/Vlaanderen voor de sector van de “Industries Culturelles et Créatives’ (de culturele en creatieve industrieën) (ICC). Het doel is om de CCI-sector economisch te “boosten’ door product- en/of marktexpertise aan te bieden door middel van prototypes of technologische bouwstenen die gevaloriseerd kunnen worden door derde bedrijven/industrieën.

Met het C2L3Play-witboek kunt u in dit avontuur duiken, dat van individuen die samen op een gemeenschappelijke reis over regionale grenzen beginnen.