Dealine : 15.09.2020

Projectoproep 9 | AR/VR/MR & Culturele en Creatieve Industrieën

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Binnen deze algemene context, vragen we de initiatiefnemers (designers, kunstenaars, ondernemers, starters, kleine en middelgrote ondernemingen) binnen de sector van de Culturele en Creatieve Industrieën om innovatieve en inclusieve projecten (diensten of producten) voor te stellen gericht op de 3 grote vragen/thema’s van Virtual Reality of consoorten (Augmented Reality, Mixed Reality, Extended Reality,…) waarnaar hier verwezen wordt met de verzamelnaam Extended Reality (XR) :

1/ Extended Reality gericht op de toekomstige uitdagingen binnen ICC : Met de pandemie

Waarmee de hele wereld te kampen had of nog steeds heeft, zijn de AR/VR/MR/XR-technologieën het middel bij uitstek geworden om op een andere manier om te gaan met het isolement en om oplossingen te vinden waarbij enkele economische sectoren heropleven, nl. de sector van de Culturele en Creatieve Industrieën. Als gevolg van de lockdown hebben inderdaad heel wat spelers binnen de ICC-sector hun manier van uitwisselen en produceren aangepast, zelfs eigenlijk hun producten aangepast zodat ze op een nooit eerdere geziene manier konden werken. In slechts enkele maanden tijd onderging de sector heel wat veranderingen, wat de deur opent voor mogelijkheden die anders nog jarenlang hadden moeten rijpen.

Hoe zou XR binnen deze heel bijzondere dynamiek, die we allemaal hebben meegemaakt, kunnen bijdragen tot de bloei van de sector? Op welke manier zou ze ervoor kunnen zorgen dat de innovaties van de voorbije maanden nog verder gaan? Zou ze bepaalde functies kunnen verduurzamen? Hoe zouden we onze sector kunnen bekijken in een wereld waar de meeste contacten verlopen met distancing?

Kernwoorden : dematerialisatie, virtualisatie, innovatie

2/ Populariteitsboost van e-gaming en Extended Reality :

Niet alleen de ontwikkeling van XR-technologieën kreeg een boost, ook de gaming sector groeide significant. Zo werden er verschillende e-sport evenementen op speciale locaties georganiseerd die vervolgens wereldwijd uitgezonden werden. Gaming kreeg een eigen sociale identiteit en specifieke locaties. Hierbij nam XR een aparte plaats in en de eerste VR-parken (evenals XR) kwamen tot stand.

Vandaag de dag bestaan er echte virtuele omgevingen en de gaming sector zet haar evolutie verder naar een steeds permanenter realisme. Elk spel probeert de speler steeds verder te laten opgaan in zijn omgeving. Hiervoor zijn er tal van mogelijkheden waarbij sommigen zich vooral richten op het verbeteren van de ervaren indrukken en anderen vooral inspelen op de werking en de logica van het systeem waarbij ze een beroep doen op Artificiële Intelligentie.

Niet enkel bij VR, maar ook bij AR komen er heel wat toepassingen tot stand dankzij de steeds krachtigere berekeningsmodus van smartphones en tablets. Heel wat spelletjes bevatten virtuele elementen in een reële omgeving van de gebruiker en vragen de gebruiker om rond te trekken in de reële wereld en ermee te interageren. Dit zien we echter niet alleen gebeuren in de gaming sector, maar ook andere vakgebieden binnen ICC volgden de evolutie naar AR-applicaties zoals de toeristische sector bijvoorbeeld.

Wat kan ontwikkeld worden om de ervaringen van de gebruikers van XR verder te laten gaan? Welke soort innovatieve technologieën zouden uitgewerkt kunnen worden ten dienste van XR en binnen de sector van de ICC? Hoe kan AI bijdragen tot de effecten opgeroepen door XR? Welke dienst of welk product zou kunnen zorgen voor meer geloofwaardigheid bij een XR-omgeving dankzij AI?

Kernwoorden : E-gaming, artificiële intelligentie, AR/VR, wow-effect, immersie, zintuiglijk, toerisme…

3/ Extended Reality, een nieuwe vorm van storytelling, nieuwe media of transmedia :

Extended Reality in gaming maakte ook de uitwerking en ontwikkeling van scenario’s mogelijk. Het concept van de Serious Game krijgt meer bekendheid en Extended Reality is een nieuwe mogelijkheid geworden om verschillende spelers in concrete situaties te plaatsen. Op dezelfde manier zagen regisseurs in deze nieuwe toepassingen een innovatieve manier om inhoud, zoals bijvoorbeeld een film, over te brengen.

Door het immersieve aspect van XR wordt de gebruiker aangespoord om tot interactie over te gaan met de inhoud, om zich dit eigen te maken en om dit te bezoeken. Het verhaal, de storytelling, de lineariteit, de framing, enz. zoals in de filmwereld, hebben niet dezelfde equivalenten in XR. Gaming aan de ene kant, verhalen aan de andere kant, de gebruiker van XR wordt dan ook gezien als een volwaardige partner tijdens de toepassing. Verder kan de veelheid aan technologieën hem in staat stellen om dezelfde ervaring op verschillende manieren te beleven, waardoor de deur naar transmedia openstaat.

Welke innovatieve oplossingen zijn er voor deze nieuwe uitdagingen in de wereld van de cinema, het toerisme, het erfgoed en de gaming? Hoe kan Extended Reality een unieke narratieve vector zijn, die de toeschouwer een nieuwe ervaring geeft? Welke diensten of producten kunnen worden overwogen, rekening houdend met Extended Reality, zoals transmediale ervaringen?

Kernwoorden : storytelling, kunst, cultuur, AI, AR/VR, gaming, scenografie, niet-lineair, placemaking, storytelling, toerisme, erfgoed,…

3 STAPPEN OM ZICH KANDIDAAT TE STELLEN!

1/ Bezorg uw kandidatuur in slechts enkele minuten via het formulier op de website crossborderlivinglabs.eu. Doe dit vóór 15 september 2020, 23:30 uur. Overloop hierbij eerst de volgende vragen:

Welke soort ondersteuning heeft u nodig? Creatief, technologisch, design, business, evaluatie van uw idee bij een doelgroep, rijping….? Heeft u ondersteuning nodig voor de realisatie van een prototype? Het Interreg-project is gebaseerd op een netwerk van partners in drie regio’s met verschillende culturen en expertise, hoe wilt u hiervan profiteren? Wat is het voordeel van interregionaliteit in uw project? Heeft u zich geïnformeerd over de instellingen actief binnen C2L3PLAY? 

2/ Binnen 3 weken na de afsluiting van de projectoproep nemen wij contact met u op om te laten weten of u in aanmerking komt voor C2L3PLAY-ondersteuning. Dit is ook het moment waarop wij u om aanvullende informatie kunnen vragen.

3/ Indien u in aanmerking komt, dan zien we elkaar 5 oktober 2020 in Bergen tijdens het Selectiecomité om te bespreken wat we samen kunnen doen. Alle projectpartners zullen hierbij aanwezig zijn om vragen te stellen over het project. Dit gesprek zal een twintigtal minuten duren: voorstelling van uw project en uw behoeften, vragen/antwoorden van de partners.

TIMING

 • Deadline indiening dossiers: 15 september 2020, 23:30 uur.
 • Selectiecomité projecten: 5 oktober 2020 in Bergen (u ontvangt via mail nog een uitnodiging met het precieze uur)
 • Start van de ondersteuning: oktober 2020 in functie van de projecten in functie van de projecten

Info

 • Dealine : 15.09.2020
 • Selectiecomité projecten: 5 oktober 2020 in Bergen (u ontvangt via mail nog een uitnodiging met het precieze uur)
 • Start van de ondersteuning: oktober 2020 in functie van de projecten in functie van de projecten
 • Contact : FR/EN – François Rocca (francois.rocca@umons.ac.be) | NL – Stijn Debaillie (stijn@designregio-kortrijk.be) en néerlandais.

C2L3PLAY is een Interreg-project voor grensoverschrijdend samenwerking tussen Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, medegefinancierd door de Europese Unie en ondersteund door 8 partners in Frankrijk en België. C2L3Play (Cross Border Living Labs) is de proeftuin van de culturele en creatieve industrieën van de grensoverschrijdende regio Hauts-de-France/Wallonië/Vlaanderen. Overtuigd dat het dankzij co-creatie en innovatieprocessen is dat projecten groeien, hebben de partners van C2L3PLAY zich reeds geëngageerd bij 15 projectdragers in Frankrijk en België!

Partners aan de zijde van de projectdragers

Het Cross Border Living Labs-project (INTERREG C2L3Play) bestaat uit 8 partners die actief zijn in technologisch onderzoek, netwerken met economische waarde, artistieke creatie en design en culturele verspreiding. De partners zijn actief in de 3 regio’s waarop deze projectoproep betrekking heeft: Hauts-de-France, Wallonië, Vlaanderen.

Ondersteuning op maat

Wij ondersteunen creatieve ontwerpers, artiesten, ondernemers, KMO’s met innovatieve methodieken zoals Design Thinking, gericht op de gebruikerservaring, vanaf de identificatiefase tot experimenteren, ideevorming en prototyping. We stellen een inclusieve aanpak voor die zich aanpast aan alle stadia van het project, en dit in alle sectoren.

Bovendien ligt de kwaliteit van onze ondersteuning in de verscheidenheid van de partners die deel uitmaken van het team (technologie, UX design, business, kunst, fablab), toegang tot het netwerk van onze ecosystemen, en toegang tot de experimentele labo’s in de drie regio’s.

Ons voorstel
 • een screening van uw projectvoorstel en voorstel van aanpak;
 • partners die met u meedenken over technische, zakelijke en/of ontwerpoplossingen voor uw idee/project;
 • specialisten die worden gevraagd in functie van de behoeften van uw project;
 • infrastructuren die tot uw beschikking staan: vrije toegang tot technische apparatuur (motion capture, RV-systemen, FABLAB, enz.) en artistieke werkruimten;
 • een versnelde ontwikkeling van uw project door deel te nemen aan "Flash Workout" (workshops) waarbij u en uw medewerkers intensief werken aan de uitwerking van uw project;
 • een prototypingfase van uw project waarmee uw doelgroep of potentiële investeerders kunnen experimenteren;
 • zichtbaarheid voor uw project en voor u via de communicatie van partners (persconferenties, evenementen, mailings, etc.);
 • de mogelijkheid om het project in reële omstandigheden te testen met de eindgebruikers ("living lab" benadering).

Ons partners beschikken concreet over uitzonderlijke ervaring en infrastructuur:

 • DesignRegio en het Buda::lab bieden hun ervaring aan op het vlak van de opzet van co-creatieprojecten tussen verschillende actoren (ondernemers, ontwerpers, onderzoekers, kunstenaars, burgers, universitairen – HOWEST, netwerk van ondernemingen – VOKA). Het fablab Buda::lab kan ingezet worden als een plaats waar onderzoek en co-creatie vorm kunnen krijgen in prototypes.
 • Leiedal zorgt voor een opening naar de algemene publieke sector en de plaatselijke besturen Kortom, een uitgebreide ervaring met complexe processen en projecten, toegang tot een breed gamma gebruikers en ter beschikking stellen van bepaalde publieke ruimtes waar in reële omstandigheden getest kan worden. Voor deze projectoproep zal Leiedal de data ter beschikking stellen waarover deze intercommunale beschikt (cf. pagina 1).
 • Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains biedt materiaal aan voor postproductie beeld en geluid ; een fotolab ; een atelier en een fablab (met plaats voor elektronica en met een atelier om materialen te bewerken zoals verf, glasvezel, koolstofvezel, plastic, resinen,… alsook klassieke fablabtools: digitale freesmachine, 3D-printing, enz.) en artistieke en technische ervaringen voor installatieprojecten die werken rond kunst en ICT.
 • Louvre Lens Vallée stelt een ondernemingsgerichte ondersteuning voor op basis van de Art Design Thinking-werkwijze (designgericht denken waarbij gebruikers centraal staan, aangevuld door kunst en cultuur); de mogelijkheid om gebruik te maken van onze fablab (Muséolab) in samenwerking met de Université d’Artois; de kans om dingen uit te testen (Fonds Régional d’Art Contemporain de Dunkerque, Musée du Louvre-Lens, Aéronef,…); de promotie van ondernemingen met ruimte voor uitwisselingen en contacten; toegang tot onze werkruimtes (2 500 m2) en tot ons evenementenprogramma.
 • Het Institut Numédiart van de Université de Mons staat klaar met haar technische expertise en expertise op het vlak van prototyping voor verschillende wetenschappelijke domeinen, aanleunend tegen technologische monitoring of een stand van de onderzoekstechniek (o.a. analyseren en samenvatten van gebaren en bewegingen / analyseren van visuele aandacht/erkennen en opsporen van elementen in een beeld of een video / analyseren en samenvatten m.b.t. mondelinge en schriftelijke taal / analyseren van de ruimte en augmented real en/of virtual spaces), een toepassing van een innovatief concept d.m.v. methodes uit het Design Thinking: brainstormsessies, technologische ontdekkingssessies, gebruikerstest in labo’s of in reële omstandigheden.
 • TWIST biedt ondersteuning bij de lancering op de markt van een POC (proof of concept) met een geloofwaardige industriële partner en/of ondersteuning bij de zoektocht naar risicokapitaal.
 • TRANSCULTURES biedt expertise bij geluidscreaties, digitale creaties, digitale en audioparcours in de publieke ruimte, in de natuur, in de stad, binnen/buiten; alsook een ad hoc follow-up van de creatieve en contextuele aspecten van het project; een residence voor de projecten; de mogelijkheid voor de verdeling van een aangepaste (“in progress” of afgewerkte) versie van het project in het kader van het festival international des arts sonores in 2021 of/en een ander evenement gelinkt aan Transcultures in Wallonië (Transnumériques,…).
 • De Université Polytechnique Hauts-de-France biedt een plaats waar experimenteren mogelijk is Wallers creative Mine, alsook het gebruik van audiovisueel materiaal, ondersteuning bij de interpretatie van de gebruikerservaring (gebruiker) en de opzet van evaluatieprotocollen voor het testpotentieel van de projecten.