Dealine : 01.04.2020

Projectoproep 8 | Open Data & Culturele en Creatieve Industrieën

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Deze projectoproep nodigt initiatiefnemers (designers, kunstenaars, ondernemers, starters, kleine en middelgrote ondernemingen) uit de sector van de Culturele en Creatieve Industrieën daarom uit om innovatieve en inclusieve projecten (diensten of producten) voor te stellen, rond 2 hoofdthema’s.

1/ Hoe kan open data aangewend worden ten dienste van de Culturele en Creatieve Industrieën?

Welke combinatie van data, welk gebruik om innovatieve producten en/of diensten in de sector van de Culturele en Creatieve Industrieën te creëren? Hoe kunnen we bijvoorbeeld datavisualisatie voor ICC ontwikkelen, hoe kunnen we een functionele 3D-omgeving creëren die uitgewerkt, omgezet en gemanipuleerd (3D-printing) kan worden om de valorisatie van het architecturaal erfgoed en/of het cultureel toerisme te bevorderen? Enz.

2/ Hoe kunnen data en imaging met elkaar in overeenstemming gebracht worden?

Het tweede projectgebied wijkt af van de eerste as en zoekt naar innovatieve projecten die de grenzen verkennen van imaging. Hoe kan men, dankzij open data, nieuwe ideeën aanreiken, hoe kan men visualiseren, hoe kan men omgaan met de data, hoe kan men ermee omgaan met of in deze omgeving? 

Bij deze projectoproep zullen de initiatiefnemers met de steun van C2L3PLAY hun projecten in reële omstandigheden kunnen uittesten, met name dankzij de data die één van de projectpartners ter beschikking stelt: de intercommunale Leiedal, die 13 gemeenten in West-Vlaanderen, waaronder de stad Kortrijk, samenbrengt. 

Deze intercommunale wil volgende zaken via open data ter beschikking stellen: 

 • DHM II (digitaal hoogtemodel), 
 • GRB (kaart van percelen en gebouwen) 
 • Luchtfoto’s

evenals data die specifiek zijn voor de intercommunale (Zuid-West-Vlaanderen) en de projecten: 

 • een LiDAR-puntenwolk van het openbare publieke domein in LAS-formaat voor een bepaalde zonefrde regio Zuid-West-Vlaanderen
 • een gedetailleerde orthofoto van het volledige gebied in jpeg 2000
 • een digitaal oppervlaktemodel in rasterformaat inclusief objecten, gebouwen

Info

 • Dealine : 01.04.2020
 • Contact : FR/EN – Clémence Martin (clemence.martin@umons.ac.be) | NL – Stijn Debaillie (stijn@designregio-kortrijk.be) en néerlandais.

C2L3PLAY is een Interreg-project voor grensoverschrijdend samenwerking tussen Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen, medegefinancierd door de Europese Unie en ondersteund door 8 partners in Frankrijk en België. C2L3Play (Cross Border Living Labs) is de proeftuin van de culturele en creatieve industrieën van de grensoverschrijdende regio Hauts-de-France/Wallonië/Vlaanderen. Overtuigd dat het dankzij co-creatie en innovatieprocessen is dat projecten groeien, hebben de partners van C2L3PLAY zich reeds geëngageerd bij 15 projectdragers in Frankrijk en België!

Partners aan de zijde van de projectdragers

Het Cross Border Living Labs-project (INTERREG C2L3Play) bestaat uit 8 partners die actief zijn in technologisch onderzoek, netwerken met economische waarde, artistieke creatie en design en culturele verspreiding. De partners zijn actief in de 3 regio’s waarop deze projectoproep betrekking heeft: Hauts-de-France, Wallonië, Vlaanderen.

Ondersteuning op maat

Wij ondersteunen creatieve ontwerpers, artiesten, ondernemers, KMO’s met innovatieve methodieken zoals Design Thinking, gericht op de gebruikerservaring, vanaf de identificatiefase tot experimenteren, ideevorming en prototyping. We stellen een inclusieve aanpak voor die zich aanpast aan alle stadia van het project, en dit in alle sectoren.

Bovendien ligt de kwaliteit van onze ondersteuning in de verscheidenheid van de partners die deel uitmaken van het team (technologie, UX design, business, kunst, fablab), toegang tot het netwerk van onze ecosystemen, en toegang tot de experimentele labo’s in de drie regio’s.

Ons voorstel
 • een screening van uw projectvoorstel en voorstel van aanpak;
 • partners die met u meedenken over technische, zakelijke en/of ontwerpoplossingen voor uw idee/project;
 • specialisten die worden gevraagd in functie van de behoeften van uw project;
 • infrastructuren die tot uw beschikking staan: vrije toegang tot technische apparatuur (motion capture, RV-systemen, FABLAB, enz.) en artistieke werkruimten;
 • een versnelde ontwikkeling van uw project door deel te nemen aan "Flash Workout" (workshops) waarbij u en uw medewerkers intensief werken aan de uitwerking van uw project;
 • een prototypingfase van uw project waarmee uw doelgroep of potentiële investeerders kunnen experimenteren;
 • zichtbaarheid voor uw project en voor u via de communicatie van partners (persconferenties, evenementen, mailings, etc.);
 • de mogelijkheid om het project in reële omstandigheden te testen met de eindgebruikers ("living lab" benadering).

Ons partners beschikken concreet over uitzonderlijke ervaring en infrastructuur:

 • DesignRegio en het Buda::lab bieden hun ervaring aan op het vlak van de opzet van co-creatieprojecten tussen verschillende actoren (ondernemers, ontwerpers, onderzoekers, kunstenaars, burgers, universitairen – HOWEST, netwerk van ondernemingen – VOKA). Het fablab Buda::lab kan ingezet worden als een plaats waar onderzoek en co-creatie vorm kunnen krijgen in prototypes.
 • Leiedal zorgt voor een opening naar de algemene publieke sector en de plaatselijke besturen Kortom, een uitgebreide ervaring met complexe processen en projecten, toegang tot een breed gamma gebruikers en ter beschikking stellen van bepaalde publieke ruimtes waar in reële omstandigheden getest kan worden. Voor deze projectoproep zal Leiedal de data ter beschikking stellen waarover deze intercommunale beschikt (cf. pagina 1).
 • Le Fresnoy, Studio National des Arts Contemporains biedt materiaal aan voor postproductie beeld en geluid ; een fotolab ; een atelier en een fablab (met plaats voor elektronica en met een atelier om materialen te bewerken zoals verf, glasvezel, koolstofvezel, plastic, resinen,… alsook klassieke fablabtools: digitale freesmachine, 3D-printing, enz.) en artistieke en technische ervaringen voor installatieprojecten die werken rond kunst en ICT.
 • Louvre Lens Vallée stelt een ondernemingsgerichte ondersteuning voor op basis van de Art Design Thinking-werkwijze (designgericht denken waarbij gebruikers centraal staan, aangevuld door kunst en cultuur); de mogelijkheid om gebruik te maken van onze fablab (Muséolab) in samenwerking met de Université d’Artois; de kans om dingen uit te testen (Fonds Régional d’Art Contemporain de Dunkerque, Musée du Louvre-Lens, Aéronef,…); de promotie van ondernemingen met ruimte voor uitwisselingen en contacten; toegang tot onze werkruimtes (2 500 m2) en tot ons evenementenprogramma.
 • Het Institut Numédiart van de Université de Mons staat klaar met haar technische expertise en expertise op het vlak van prototyping voor verschillende wetenschappelijke domeinen, aanleunend tegen technologische monitoring of een stand van de onderzoekstechniek (o.a. analyseren en samenvatten van gebaren en bewegingen / analyseren van visuele aandacht/erkennen en opsporen van elementen in een beeld of een video / analyseren en samenvatten m.b.t. mondelinge en schriftelijke taal / analyseren van de ruimte en augmented real en/of virtual spaces), een toepassing van een innovatief concept d.m.v. methodes uit het Design Thinking: brainstormsessies, technologische ontdekkingssessies, gebruikerstest in labo’s of in reële omstandigheden.
 • TWIST biedt ondersteuning bij de lancering op de markt van een POC (proof of concept) met een geloofwaardige industriële partner en/of ondersteuning bij de zoektocht naar risicokapitaal.
 • TRANSCULTURES biedt expertise bij geluidscreaties, digitale creaties, digitale en audioparcours in de publieke ruimte, in de natuur, in de stad, binnen/buiten; alsook een ad hoc follow-up van de creatieve en contextuele aspecten van het project; een residence voor de projecten; de mogelijkheid voor de verdeling van een aangepaste (“in progress” of afgewerkte) versie van het project in het kader van het festival international des arts sonores in 2021 of/en een ander evenement gelinkt aan Transcultures in Wallonië (Transnumériques,…).
 • De Université Polytechnique Hauts-de-France biedt een plaats waar experimenteren mogelijk is Wallers creative Mine, alsook het gebruik van audiovisueel materiaal, ondersteuning bij de interpretatie van de gebruikerservaring (gebruiker) en de opzet van evaluatieprotocollen voor het testpotentieel van de projecten.