Louvre Lens Vallée, opgericht in 2013, heeft als doel:

 • Het ontwikkelen van de economische activiteit en wetenschappelijke kennis op het gebied van de kennisindustrie en de digitale economie.
 • Het versterken van de aantrekkelijkheid van het grondgebied, het consolideren van de regionale economische structuur en ontwikkelen van de werkgelegenheid op deze werkterreinen (met name op het gebied van informatie-, communicatie-, cultuur- en onderwijstechnologieën).
 • Alle actoren in de economische wereld, in het onderwijs en onderzoek, in cultuur en erfgoed die het Louvre Lens Vallée project ondersteunen, samenbrengen.

Haar missies, zoals bepaald in de statuten:

 • Zorgen voor de animatie van technologische thema’s om een strategische visie te definiëren voor de ontwikkeling van Louvre Lens Vallée die door de actoren wordt gedeeld.
 • Ontwikkelen van relaties en samenwerking tussen bedrijven, groot en klein, onderzoekscentra en andere partners.
 • Louvre Lens Vallée en omgeving en andere regionale, nationale en Europese initiatieven promoten en zichtbaar maken op deze verschillende territoriale niveaus.
 • Internationale partnerschappen ontwikkelen.
 • Evalueren en rapporteren over de efficiëntie en effectiviteit van de acties van Louvre Lens Vallée.
 • Zorgen voor strategische controleactiviteiten om bij te dragen tot de positionering van Louvre Lens Vallée en de stakeholders.
 • Een permanente dialoog tot stand brengen met zowel publieke als private financiers.
 • Bijdragen tot het creëren van economische waarde voor het grondgebied en de regio, met name door de ontwikkeling van de activiteiten van de bedrijven die lid zijn van Louvre Lens Vallée, het creëren van nieuwe banen, diensten en producten, en internationale ontwikkeling
86, Rue Paul Bert – 62300 Lens France
+33 3 21 77 43 30
hello@louvrelensvallee.com