Click’ is een Living Lab dat zich toelegt op de creatieve industrieën. Het wordt gecoördineerd door het NUMEDIART Institute. Deze Waalse Living Lab voor technologie en creatieve industrieën werd opgericht in het kader van de projectenportefeuille FEDER DIGISTORM (cf. Digilabs-project).

Click’ neemt een centrale positie in het Waalse creatieve ecosysteem in en kan bouwen op de expertise van het Waalse Numédiart (verbonden aan de UMONS) en Multitel. Tal van initiatiefnemers (industriëlen, startups en kunstenaars) verkiezen dan ook Click’ als partner voor de ontwikkeling van hun innovatieve producten en/of diensten. Click’ biedt daartoe een hele reeks diensten aan voor ondersteuning bij de uitwerking van degelijke pretotyping en/of de technologische haalbaarheid van de opgevolgde projecten.

Als Living Lab focust Click’ zich voornamelijk op twee basisprincipes: co-creatie met een netwerk van technologische en niet-technologische experts en zoeken naar een match met de verwachtingen van het doelpubliek (User Experience).

Laboratoire ISIA
Boulevard dolez n° 31 – 7000 Mons
Tél: +32 65 37 47 27
E-mail: clicklivinglab@umons.ac.be